Geerts teken- en adviesburo
 
Splitsing van registergoederen in appartementsrechten

Voorlopige Kadastrale Grenzen

Splitsen van percelen in percelen met voorlopige kadastrale grenzen.
Percelen kunnen op dit moment op drie verschillende manieren worden gesplitst.

1.Definitief waarbij de rechthebbende(n) in het terrein de nieuwe grens aanwijst aan de landmeter. Ook bestaat de mogelijkheid om RD-coördinaten aan te leveren op de wijze zoals omschreven in de HTW van het Kadaster.

3.Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid om bestaande percelen te splitsen in percelen met voorlopige kadastrale grenzen.
Deze dienst biedt u de mogelijkheid om op basis van eigen geometrie van de nieuwe grens, een perceel ‘op de kaart’ te splitsen, waardoor de efficiency van het werkproces wordt verhoogd. Bij deze splitsing ontstaan gehele percelen met definitieve perceelnummers, voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige kadastrale oppervlakte. In een later stadium wordt door het kadaster een verificatiemeting uitgevoerd en worden de grenzen en oppervlakte zo nodig gecorrigeerd en definitief gemaakt.

2.De notaris kan bij akte een gedeelte van een perceel overdragen. Bij deze akte moet de notaris een tekening stoppen waarop is weergeven wat men wil overdragen. Het kadaster vormt na het passeren van de akte administratieve grenzen, gebaseerd op de geometrie aangeleverd bij de akte. Een omslachtige en duurdere variant dan zelf voorlopige kadastrale grenzen inbrengen in de kadastrale kaart.

 

Voor wie?

 

“Voorlopige kadastrale Grenzen” is beschikbaar voor iedereen die vanuit zakelijk perspectief te maken heeft met kadastrale splitsingen. Doelgroepen zijn: het notariaat, provincies, gemeenten, overheidsgrootgrondbezitters, projectontwikkelaars en particulieren.

Geerts teken- en adviesburo kan u ondersteunen bij de invoer in de applicatie splits. Met een machtiging van Notaris of eigenaar, kunnen wij de nieuwe grenzen inbrengen in de kadastrale kaart met coördinaten of digitaal aangeleverde situatietekeningen.