Geerts teken- en adviesburo
 
Splitsing van registergoederen in appartementsrechten

Splitsingstekeningen

Op de splitsingstekening wordt met een in het oog vallende belijning aangegeven welke gedeelten tot uitsluitend gebruik zijn bestemd en deze gedeelten worden voorzien van een indexnummer.

De notaris kan de tekening via Web-ELAN voorzien van een elektronische handtekening en in depot geven bij het Kadaster. Nadat de tekening is gecontroleerd en goedgekeurd, wordt er een complexnummer vastgesteld en krijgt de tekening een depotnummer. Wanneer de notaris de akte van splitsing in appartementsrechten laat inschrijven in het Openbaar Register wordt de splitsingstekening, middels het depotnummer, gekoppeld aan de akte. Sommige notarissen leveren de tekening nog analoog aan. De tekening moet dan handmatig worden gedateerd en voorzien van een handtekening. Het Kadaster scant deze tekening dan in en verstrekt een depotnummer aan de notaris

De splitsingstekening is feitelijk een juridische tekening die meestal is gebaseerd op een bouwkundige ondergrond. Als van bestaande gebouwen geen correcte bouwtekeningen beschikbaar zijn, dan kunnen we de fysieke toestand ter plaatse opnemen.

Bij nieuwbouwprojecten wordt de tekening gemaakt met de laatste – definitieve – digitale bestanden van de architect van het onderhavige complex.