Geerts teken- en adviesburo
 
Splitsing van registergoederen in appartementsrechten

Geerts teken- en adviesburo


 In verband met een sabbatical is Geerts teken- en adviesburo tot 01 oktober 2023 tijdelijk gesloten!

 

Bij elke akte van splitsing in appartementsrechten behoort een splitsingstekening, een tekening waarop alle tot uitsluitend gebruik bestemde gedeelten van een complex en de gemeenschappelijke gedeelten zijn aangegeven.

Deze tekening maakt deel uit van de notariële akte van splitsing en moet aan bepaalde, in de kadasterwet gestelde eisen voldoen

 

Al vele jaren is de naam Geerts geen onbekende in zuid Nederland, als het gaat om splitsingen in appartementsrechten en de daarbij behorende tekeningen.

Voor diverse grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Lichttoren , Vestedatoren en Stadionkwartier in Eindhoven en de Abdijtuinen in Veldhoven, hebben wij dan ook de splitsingstekeningen mogen verzorgen.

AVG Wet

Geachte heer/ mevrouw door een bericht te sturen ontvangen wij persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens worden niet verwerkt in lijsten, tenzij er een zakelijke relatie met u ontstaat. Uw gegevens worden nooit doorgezet aan derden dan wel doorverkocht. 

Bij het ontstaan van een zakelijke relatie worden uw gegevens gedeeld met mijn boekhouder/ accountant als ook het boekhoudprogramma (incassobureau/ deurwaarder in gelukkig zeer zeldzame gevallen) . Tevens worden uw gegevens gedeeld met het notariaat, door u goedgekeurde adviseurs (i.v.m. communicatie) en het kadaster indien u als opdrachtgever persoonlijk op de tekening wordt genoemd.

Let op een splitsingstekening wordt ingeschreven in het openbaar register en is dus voor iedereen toegankelijk ten alle tijden opvraagbaar

Uw bericht wordt gearchiveerd als een outlookbericht deze worden per jaar gebundeld, dit om de historie van opdrachten te kunnen onderzoeken. Mocht er geen zakelijke relatie ontstaan kunt u altijd verzoeken het door u gestuurd bericht te laten verwijderen u krijgt dan bericht indien het bericht verwijderd kan worden en is verwijderd.